Jørgen Mikkelsen, arkivar, Rigsarkivet

Indfødsretslovgivning og indfødsretssager

 

I foredraget omtales de vigtigste træk i dansk indfødsretslovgivning fra 1776 til midten af 1900-tallet. Desuden præsenteres en række arkivserier, og de belyses med mange konkrete eksempler.

© Danske Slægtsforskere, 2019