Asbjørn Hellum, tidl. rigsarkivar

Muligheder og perspektiver for danske arkiver

Slægtsforskning og lokalhistorie i nutid og fremtid set fra en tidligere rigsarkivars stol.

© Danske Slægtsforskere, 2019